For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.08.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.10.2014 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2015 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2016 Eliberarea brevetului (Z) 28.08.2019 Valabil pana la 31.03.2020 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului968
(21)Numarul depozituluis 2014 0113
(22)Data depozitului2014.08.28
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; MORARI Boris, MD; SOLDATENCO Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de apreciere a capacităţii de fermentare secundară a tulpinii de levuri pentru producerea vinului spumant ro ş u
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/022 (2006.01); C12G 1/06 (2006.01); C12M 1/00 (2006.01); C12M 1/107 (2006.01); C12M 1/24 (2006.01); B01L 3/00 (2006.01); C12N 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.11.30
(47)Data eliberării brevetului2016.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.08.28
 Data decăderii din drepturi2019.08.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2014 0113