For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.06.2017 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.2017 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 15.02.2018 Constituirea depozitului naţional reglementar 28.02.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2018 Eliberarea brevetului (Z) 13.06.2022 Valabil până la 15.08.2022 13.06.2023 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1236
(21)Numarul depozituluis 2017 0074
(22)Data depozitului2017.06.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTÎRŞU Mihai, MD; TELEUŢĂ Alexandru, MD; BERZAN Vladimir, MD; POSTOLATI Vitalie, MD; POSTORONCĂ Sveatoslav, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BABICI Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a căldurii cu utilizarea arcului electric
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H05B 7/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.02.28
(47)Data eliberării brevetului2018.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana, GROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.06.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/Inventions/details/s 2017 0074