For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.04.2018 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.04.2018 Examinarea preliminară 26.06.2018 Constituirea depozitului naţional reglementar 26.06.2018 Examinarea condiţiilor pentru acordarea BISD 31.10.2019 Publicarea cererii (U2) 30.04.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 03.12.2020 30.04.2021 Achitarea taxei de eliberare, menţinere în vigoare şi suplimentară

Brevet acordat


(11)Numarul documentului1433
(21)Numarul depozituluis 2018 0034
(22)Data depozitului2018.04.04
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEALBAŞ Oleg, MD; BERZAN Vladimir, MD; POSTOLATI Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Instala ţ ie pentru orientarea modulului fotovoltaic
(13)Codul documentuluiY
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24S 30/48 (2018.01); F24S 50/20 (2018.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2019.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel, ANDREEVA Svetlana, GHIŢU Irina jr.
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet acordat
Up
/Inventions/details/s 2018 0034