For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.04.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.04.2018 Examinarea preliminara 26.06.2018 Constituirea depozitului national reglementar 26.06.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2019 Publicarea cererii (U2) 30.04.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2021 Eliberarea brevetului (Z) 04.04.2023 Valabil pana la 31.01.2024 Eliberarea brevetului (Z8) 31.03.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1433
(21)Numarul depozituluis 2018 0034
(22)Data depozitului2018.04.04
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEALBAŞ Oleg, MD; BERZAN Vladimir, MD; POSTOLATI Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru orientarea modulului fotovoltaic
(13)Codul documentului
Z8, BOPI 01/2024
Z, BOPI 01/2021
Y, BOPI 04/2020
U2, BOPI 10/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24S 30/48 (2018.01); F24S 50/20 (2018.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2019.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel, ANDREEVA Svetlana, GHIŢU Irina Iurie
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.04
 Data decăderii din drepturi2023.04.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.03.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13328, 2023.10.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2018 0034