For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.05.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.05.2018 Examinarea preliminara 04.07.2018 Constituirea depozitului national reglementar 04.07.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 29.02.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2020 Eliberarea brevetului (Z) 03.05.2023 Valabil pana la 31.01.2024 Eliberarea brevetului (Z8) 31.03.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1364
(21)Numarul depozituluis 2018 0042
(22)Data depozitului2018.05.03
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; DAUD Vasile, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiArzător cu duză multiplă
(13)Codul documentului
Z8, BOPI 01/2024
Z, BOPI 03/2020
Y, BOPI 08/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F23D 14/00 (2006.01); F23D 14/20 (2006.01); F23D 14/32 (2006.01); F23D 14/38 (2006.01); F23D 14/48 (2006.01); F23D 14/60 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.08.31
(47)Data eliberării brevetului2020.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.05.03
 Data decăderii din drepturi2023.05.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.03.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13327, 2023.10.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2018 0042