For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.05.2018 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.05.2018 Examinarea preliminară 04.07.2018 Constituirea depozitului naţional reglementar 04.07.2018 Examinarea condiţiilor pentru acordarea BISD 31.08.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 29.02.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2020 Eliberarea brevetului (Z) 30.09.2022 03.05.2023 Valabil până la 03.05.2024 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1364
(21)Numarul depozituluis 2018 0042
(22)Data depozitului2018.05.03
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; DAUD Vasile, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Arzător cu duză multiplă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F23D 14/00 (2006.01); F23D 14/20 (2006.01); F23D 14/32 (2006.01); F23D 14/38 (2006.01); F23D 14/48 (2006.01); F23D 14/60 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.08.31
(47)Data eliberării brevetului2020.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.05.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/Inventions/details/s 2018 0042