Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 01.07.2018)

Date cumulate (Data actualizării: 01.07.2018)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 8243 / 8172
               Brevet de invenţie 6229 / 6162
               Brevet de invenţie de scurtă durată 1746 / 1746
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6067 / 5694
               Brevete de invenţie 4586 / 4329
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1269 / 1180
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 809
               Brevete de invenţie 335
               Brevete de invenţie de scurtă durată 473
               Modele de utilitate 1
Inventatori naţionali 4782
Solicitanţi/Titulari naţionali 2078 / 1755
Solicitanţi/Titulari străini 715 / 488

Up
/Inventions/panorama/8