Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 01.10.2023)

Date cumulate (Data actualizării: 01.10.2023)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 9345 / 9235
               Brevet de invenţie 6663 / 6578
               Brevet de invenţie de scurtă durată 2414 / 2393
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6807 / 6426
               Brevete de invenţie 4873 / 4605
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1722 / 1636
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 676
               Brevete de invenţie 289
               Brevete de invenţie de scurtă durată 387
               Modele de utilitate 0
Inventatori naţionali 5230
Solicitanţi/Titulari naţionali 2227 / 1861
Solicitanţi/Titulari străini 773 / 556

Up
/Inventions/panorama/8