Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 12/1/2021 )

Date cumulate (Data actualizării: 12/1/2021 )
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 9055 / 8958
               Brevet de invenţie 6574 / 6492
               Brevet de invenţie de scurtă durată 2213 / 2202
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6581 / 6183
               Brevete de invenţie 4781 / 4521
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1588 / 1477
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 685
               Brevete de invenţie 290
               Brevete de invenţie de scurtă durată 395
               Modele de utilitate 0
Inventatori naţionali 5092
Solicitanţi/Titulari naţionali 2187 / 1842
Solicitanţi/Titulari străini 758 / 542

Up
/Inventions/panorama/8