Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 01.01.2019)

Date cumulate (Data actualizării: 01.01.2019)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 8369 / 8294
               Brevet de invenţie 6292 / 6223
               Brevet de invenţie de scurtă durată 1809 / 1807
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6139 / 5757
               Brevete de invenţie 4618 / 4355
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1309 / 1217
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 775
               Brevete de invenţie 324
               Brevete de invenţie de scurtă durată 451
               Modele de utilitate 0
Inventatori naţionali 4825
Solicitanţi/Titulari naţionali 2096 / 1771
Solicitanţi/Titulari străini 728 / 499

Up
/Inventions/panorama/8