Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 01.11.2018)

Date cumulate (Data actualizării: 01.11.2018)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 8326 / 8250
               Brevet de invenţie 6273 / 6202
               Brevet de invenţie de scurtă durată 1785 / 1784
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6108 / 5734
               Brevete de invenţie 4605 / 4345
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1291 / 1204
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 781
               Brevete de invenţie 323
               Brevete de invenţie de scurtă durată 458
               Modele de utilitate 0
Inventatori naţionali 4809
Solicitanţi/Titulari naţionali 2090 / 1765
Solicitanţi/Titulari străini 720 / 494

Up
/Inventions/panorama/8