Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 01.01.2018)

Date cumulate (Data actualizării: 01.01.2018)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 8134 / 8055
               Brevet de invenţie 6179 / 6116
               Brevet de invenţie de scurtă durată 1687 / 1675
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 5987 / 5572
               Brevete de invenţie 4548 / 4276
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1227 / 1111
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 811
               Brevete de invenţie 333
               Brevete de invenţie de scurtă durată 473
               Modele de utilitate 5
Inventatori naţionali 4744
Solicitanţi/Titulari naţionali 2054 / 1746
Solicitanţi/Titulari străini 704 / 476

Up
/Inventions/panorama/8