Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 01.05.2018)

Date cumulate (Data actualizării: 01.05.2018)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 8207 / 8135
               Brevet de invenţie 6213 / 6145
               Brevet de invenţie de scurtă durată 1726 / 1726
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6038 / 5653
               Brevete de invenţie 4570 / 4306
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1256 / 1162
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 822
               Brevete de invenţie 330
               Brevete de invenţie de scurtă durată 488
               Modele de utilitate 4
Inventatori naţionali 4773
Solicitanţi/Titulari naţionali 2070 / 1753
Solicitanţi/Titulari străini 709 / 483

Up
/Inventions/panorama/8