Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 01.07.2017)

Date cumulate (Data actualizării: 01.07.2017)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 8032 / 7960
               Brevet de invenţie 6137 / 6072
               Brevet de invenţie de scurtă durată 1627 / 1624
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 5887 / 5483
               Brevete de invenţie 4500 / 4238
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1175 / 1060
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 829
               Brevete de invenţie 326
               Brevete de invenţie de scurtă durată 495
               Modele de utilitate 8
Inventatori naţionali 4707
Solicitanţi/Titulari naţionali 2042 / 1739
Solicitanţi/Titulari străini 693 / 463

Up