Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 01.02.2023)

Date cumulate (Data actualizării: 01.02.2023)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 9236 / 9135
               Brevet de invenţie 6634 / 6552
               Brevet de invenţie de scurtă durată 2334 / 2319
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6732 / 6352
               Brevete de invenţie 4848 / 4577
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1672 / 1590
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 674
               Brevete de invenţie 284
               Brevete de invenţie de scurtă durată 390
               Modele de utilitate 0
Inventatori naţionali 5180
Solicitanţi/Titulari naţionali 2204 / 1846
Solicitanţi/Titulari străini 767 / 552

Up
/Inventions/panorama/8