Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 4/1/2019 1)

Date cumulate (Data actualizării: 4/1/2019 1)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 8429 / 8341
               Brevet de invenţie 6312 / 6239
               Brevet de invenţie de scurtă durată 1849 / 1838
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6173 / 5800
               Brevete de invenţie 4627 / 4375
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1334 / 1240
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 771
               Brevete de invenţie 330
               Brevete de invenţie de scurtă durată 441
               Modele de utilitate 0
Inventatori naţionali 4857
Solicitanţi/Titulari naţionali 2091 / 1771
Solicitanţi/Titulari străini 727 / 510

Up
/Inventions/panorama/8