For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.06.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.1996 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.1996 Eliberarea brevetului (G2) 01.06.2006 Valabil până la 30.09.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 01.06.2015 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului556
(21)Numarul depozitului95-0274
(22)Data depozitului1995.06.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.06.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiOENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD; DIACOV Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB", MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru extragerea mustului din materie primă vegetală
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.05.31
(47)Data eliberării brevetului1996.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.01
 Data decăderii din drepturi2006.06.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0274