For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.07.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.03.1997 Publicarea cererii (A) 31.07.1997 Publicarea hot. de acordare (F2) 30.11.1997 Eliberarea brevetului (G2) 31.01.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 12.07.1998 Valabil până la 31.12.1999 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 12.07.2015 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului774
(21)Numarul depozitului95-0289
(22)Data depozitului1995.07.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.07.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD; CECAL Alexandru, RO; CEPOI Liliana, MD; PALAMARU Ileana, RO; HUMELNICU Doina, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de recuperare a ionilor de uranil din apele reziduale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/32 (2006.01); C02F 3/34 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1997.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.07.31
(47)Data eliberării brevetului1997.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.07.12
 Data decăderii din drepturi1998.07.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1999.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0289