For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.05.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 17.03.1999 Examinarea preliminară şi de fond 30.06.1999 Publicarea cererii (A) 30.09.2000 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.03.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2001 Eliberarea brevetului (G2) 12.05.2003 Valabil până la 31.08.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1546
(21)Numarul depozitului97-0155
(22)Data depozitului1997.05.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.11.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLIDULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHIŢU Dumitru, MD; BODIUL Pavel, MD; BOTOŞAN Nicolae, MD; NICOLAEV Albina, MD; COROLEVSCHI Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE LA TEMPERATURI ÎNALTE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLID, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a microfirului metalic în izolaţie de sticlă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01B 13/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1999.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.09.30
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.05.12
 Data decăderii din drepturi2003.05.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0155