For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.07.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.10.1997 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.1999 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2000 Eliberarea brevetului (C2) 15.07.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 15.07.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1223
(21)Numarul depozitului97-0201
(22)Data depozitului1997.07.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.07.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; DARCIUC Victor, MD; MIZRAH Lev, IL;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Aplicarea dimetilfosfatului de S-metil-izo-tiouroniu în calitate de substanţă vasoconstrictoare şi preparat farmaceutic pe baza lui
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/155 (2006.01); A61K 31/66 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.05.31
(47)Data eliberării brevetului2000.02.29
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.07.15
 Data decăderii din drepturi2000.07.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0201