For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.07.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.01.1999 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.1999 Eliberarea brevetului (C2) 15.07.1999 Valabil până la 31.07.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1140
(21)Numarul depozitului97-0202
(22)Data depozitului1997.07.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.07.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; URÂTU Dionis, MD; PARASCA Petru, MD; GAVRILUŢA Vadim, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu cu acţiune regenerativă şi citoprotectoare
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.01.31
(47)Data eliberării brevetului1999.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.07.15
 Data decăderii din drepturi1999.07.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0202