For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.10.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.12.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.1999 Eliberarea brevetului (G2) 30.06.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 16.10.2006 Valabil până la 31.01.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 16.10.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1116
(21)Numarul depozitului97-0273
(22)Data depozitului1997.10.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.10.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZUBCOV Elena, MD; TODERAŞ Lidia, MD; ZUBCOV Natalia, MD; TODERAŞ Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de sporire a rezistenţei biologice a peştilor la etapele timpurii de dezvoltare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.12.31
(47)Data eliberării brevetului1999.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.10.16
 Data decăderii din drepturi2006.10.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0273