For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.12.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 16.12.1997 Examinarea preliminară şi de fond 31.08.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.1999 Eliberarea brevetului (G2) 01.12.2005 Valabil până la 31.03.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1010
(21)Numarul depozitului97-0314
(22)Data depozitului1997.12.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.12.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; DUCA Gheorghe, MD; GONŢA Maria, MD; URÂTU Dionis, MD; ACHIMOVA Elena, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; DUCA Gheorghe, MD; GONŢA Maria, MD; URÂTU Dionis, MD; ACHIMOVA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; DUCA Gheorghe, MD; GONŢA Maria, MD; URÂTU Dionis, MD; ACHIMOVA Elena, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu pentru demetalizarea băuturilor alcoolice şi a sucurilor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12H 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.08.31
(47)Data eliberării brevetului1999.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.12.01
 Data decăderii din drepturi2005.12.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0314