For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.12.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 12.01.1998 Examinarea preliminară şi de fond 31.10.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.1999 Eliberarea brevetului (G2) 19.12.2006 Valabil până la 29.02.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 19.12.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1080
(21)Numarul depozitului97-0321
(22)Data depozitului1997.12.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.12.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZUBCOV Elena, MD; TODERAŞ Lidia, MD; ZUBCOV Natalia, MD; BILEŢCHI Lucia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de determinare a stronţiului în hidrobionţi
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 33/48 (2006.01); G01J 3/00 (2006.01); G01J 3/40 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.19
 Data decăderii din drepturi2006.12.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0321