For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.02.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 13.02.1998 Examinarea preliminară şi de fond 30.04.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.1999 Eliberarea brevetului (G2) 31.10.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 03.02.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 03.02.2018 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1192
(21)Numarul depozitului98-0026
(22)Data depozitului1998.02.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.06.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPIHUT Petru, MD; BABCO Victor, MD; CUCIERU Anatol, MD; CUDINA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metoda de mastectomie radicală subtotală în cancerul cadranelor superioare ale glandei mamare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.04.30
(47)Data eliberării brevetului1999.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.02.03
 Data decăderii din drepturi2000.02.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0026