For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.01.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.09.1998 Examinarea preliminară şi de fond 31.03.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2001 Eliberarea brevetului (G2) 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 16.01.2018 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1431
(21)Numarul depozitului98-0055
(22)Data depozitului1998.01.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.09.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; MIZRAH Lev, IL; DARCIUC Victor, MD; ŞAGALOV Lev, RU; COVTUN Valerii, RU; IASUNSCHII Vladimir, RU; STRATU Ecaterina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Remedii antihipotensive
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/155 (2006.01); A61P 9/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.03.31
(47)Data eliberării brevetului2001.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.01.16
 Data decăderii din drepturi2000.01.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0055