For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.04.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 17.06.1998 Examinarea preliminară şi de fond 31.03.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.1999 Eliberarea brevetului (G2) 30.09.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 09.04.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 09.04.2018 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1168
(21)Numarul depozitului98-0117
(22)Data depozitului1998.04.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.05.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBEŢIŞOR Vitalie, MD; PUCALEV Igor, MD; CROITORU Gheorghe, MD; CIOBANU Pavel, MD; BEŢIŞOR Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al necrozei aseptice a capului femural
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01); A61K 35/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.03.31
(47)Data eliberării brevetului1999.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.04.09
 Data decăderii din drepturi2000.04.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0117