For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.05.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 21.07.1998 Examinarea preliminară 31.12.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2000 Eliberarea brevetului (G2) 21.05.2002 Valabil până la 30.11.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 21.05.2018 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1378
(21)Numarul depozitului98-0120
(22)Data depozitului1998.05.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.05.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "LADA-CUCERENCO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCUCERENCO Anatol, MD; CECAN Iurie, MD; PUMNEA Boris, MD; GARDAŞEVICI Svetlana, MD; ANDRIEŞ Lucia, MD; OBUHOVA Eugenia, MD; CUDRIŢCAIA Taisia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "LADA-CUCERENCO", MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie de ingrediente iniţiale pentru obţinerea balsamului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.12.31
(47)Data eliberării brevetului2000.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.05.21
 Data decăderii din drepturi2002.05.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0120