For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.02.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 04.07.2000 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2000 Eliberarea brevetului (G2) 17.02.2005 Valabil până la 31.07.2006 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1481
(21)Numarul depozitului99-0068
(22)Data depozitului1999.02.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.02.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNISTIRIUC Pavel, MD; SCUTARI Georgeta, MD; BEJAN Victor, MD; DEŞANU Pintilie, MD; NISTIRIUC Ion, MD; BEJAN Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Criotron acustoelectronic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 41/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.05.31
(47)Data eliberării brevetului2001.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.02.17
 Data decăderii din drepturi2005.02.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0068