For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.02.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.06.1999 Examinarea preliminară şi de fond 30.04.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2000 Eliberarea brevetului (G2) 19.02.2007 Valabil până la 30.04.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1451
(21)Numarul depozitului99-0072
(22)Data depozitului1999.02.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.02.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDIAUR Galina, MD; ŢUŢUC Victor, MD; SAPOJNIC Alexandru, MD; GODOROJA Eugenia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de reducere a acidităţii mustului sau vinului de struguri
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.04.30
(47)Data eliberării brevetului2001.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.19
 Data decăderii din drepturi2007.02.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0072