For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.04.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 25.04.1999 Examinarea preliminară 31.03.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 06.10.2000 Examinarea de fond 30.11.2000 Eliberarea brevetului (G2) 01.04.2007 Valabil până la 30.06.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1433
(21)Numarul depozitului99-0120
(22)Data depozitului1999.04.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.12.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; BÎRCĂ Ludmila, MD; STOVBUN Sergiu, MD; SCOFERŢA Petru, MD; VUTCARIOV Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de evaluare a anticorpilor antirotavirali
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 51/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.03.31
(47)Data eliberării brevetului2000.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.04.01
 Data decăderii din drepturi2007.04.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0120