For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.04.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 02.06.1999 Examinarea preliminară 14.08.2000 Examinarea de fond 31.12.2000 Publicarea cererii (A) 28.02.2001 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.08.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2001 Eliberarea brevetului (G2) 16.04.2002 Valabil până la 31.12.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1622
(21)Numarul depozitului99-0130
(22)Data depozitului1999.04.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.05.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAJIN Tudor, MD; GHEORGHIU Ioan, RO; CRĂCIUN Alexandru, MD; ANGHELUŢ Marius Adrian, RO; DUCA Gheorghe, MD; GABA Aurel, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu şi instalaţie de ardere a gazelor combustibile
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F23D 14/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2000.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.02.28
(47)Data eliberării brevetului2001.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.04.16
 Data decăderii din drepturi2002.04.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0130