For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.08.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 14.09.1999 Examinarea preliminară 29.02.2000 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 22.01.2001 Examinarea de fond 28.02.2001 Eliberarea brevetului (C2) 25.08.2001 Valabil până la 31.03.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1423
(21)Numarul depozitului99-0226
(22)Data depozitului1999.08.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.08.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBIROUL SPECIALIZAT DE CONSTRUCŢIE ŞI TEHNOLOGIE A ELECTRONICII CORPULUI SOLID AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBIVOL Valeriu, MD; IOVU Maria, MD; IOVU Mihai, MD; HANCEVSCHI Elena, MD; CIUMACOV Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBIROUL SPECIALIZAT DE CONSTRUCŢIE ŞI TEHNOLOGIE A ELECTRONICII CORPULUI SOLID AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Purtător pentru imprimarea imaginilor optice şi a informaţiei holografice
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G11C 11/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.02.29
(47)Data eliberării brevetului2001.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSCHIŢCO Eugen
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.08.25
 Data decăderii din drepturi2001.08.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4419601/24-24, 1987.05.04, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1537036, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0226