For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.11.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.12.1999 Examinarea preliminară 03.07.2000 Examinarea de fond 31.08.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2002 Eliberarea brevetului (G2) 23.11.2002 Valabil până la 31.12.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 23.11.2019 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1723
(21)Numarul depozitului99-0265
(22)Data depozitului1999.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.05.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DUDNICENCO Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu de cultură pentru alga verde Haematococcus pluvialis
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.08.31
(47)Data eliberării brevetului2002.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.11.23
 Data decăderii din drepturi2002.11.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0265