For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.09.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.09.2000 Examinarea preliminara 26.02.2001 Examinarea de fond 31.01.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2002 Eliberarea brevetului (G2) 04.09.2006 Valabil pana la 31.01.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1843
(21)Numarul depozituluia 2000 0146
(22)Data depozitului2000.09.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.09.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; GAVRILUŢA Vadim, MD; CROITOR Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru modelarea experimentală a combustiilor termice la animalele de laborator
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2002
F1, BOPI 01/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09B 23/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.01.31
(47)Data eliberării brevetului2002.08.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.04
 Data decăderii din drepturi2006.09.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200146