For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1843
(21)Numarul depozituluia 2000 0146
(22)Data depozitului2000.09.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.09.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; GAVRILUŢA Vadim, MD; CROITOR Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru modelarea experimentală a combustiilor termice la animalele de laborator
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09B 23/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.01.31
(47)Data eliberării brevetului2002.08.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondinterimat/CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.04
 Data decăderii din drepturi2006.09.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2000 0146