For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.12.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.01.2001 Examinarea preliminara 26.02.2001 Examinarea de fond 31.12.2001 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2002 Eliberarea brevetului (C2) 29.12.2002 Valabil pana la 31.12.2004 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1812
(21)Numarul depozituluia 2001 0010
(22)Data depozitului2000.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.12.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRISACARI Viorel, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BURACIOVA Svetlana, MD; BÂRCĂ Maria, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiComplecşi de cupru ca inhibitori de bacterii şi fungi
(13)Codul documentului
C2, BOPI 07/2002
B1, BOPI 12/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); C07C 337/06 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.12.31
(47)Data eliberării brevetului2002.07.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.12.29
 Data decăderii din drepturi2002.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200010