For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.02.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.11.2002 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2003 Publicarea cererii (A) 31.01.2005 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.07.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2005 Eliberarea brevetului (C2) 26.02.2006 Valabil pana la 30.04.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2687
(21)Numarul depozituluia 2001 0091
(22)Data depozitului2001.02.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.01.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv de sigilare
(13)Codul documentului
C2, BOPI 09/2005
B2, BOPI 01/2005
A, BOPI 09/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09F 3/03 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.01.31
(47)Data eliberării brevetului2005.09.30
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.02.26
 Data decăderii din drepturi2006.02.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200091