For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.04.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.03.2002 Examinarea preliminara 31.03.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 11.08.2003 Examinarea de fond 30.09.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2003 Eliberarea brevetului (C2) 19.04.2006 Valabil pana la 30.09.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2120
(21)Numarul depozituluia 2001 0106
(22)Data depozitului2001.04.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.04.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD; SCATICAILOV Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de prelucrare a dinţilor angrenajului precesional
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2003
B1, BOPI 03/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23F 9/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.03.31
(47)Data eliberării brevetului2003.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.19
 Data decăderii din drepturi2006.04.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200106