For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.04.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.05.2002 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2002 Publicarea cererii (A) 30.11.2002 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.05.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2003 Eliberarea brevetului (G2) 26.04.2006 Valabil pana la 31.08.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2037
(21)Numarul depozituluia 2001 0114
(22)Data depozitului2001.04.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.01.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHINTEA Pavel, MD; MASCENCO Natalia, MD; BALAŞOVA Natalia, RU; MASLOVA Alexandra, RU; TAREEVA Marina, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a 22-O-hidroxifurostanolilor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2003
F2, BOPI 11/2002
A, BOPI 10/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.11.30
(47)Data eliberării brevetului2003.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.26
 Data decăderii din drepturi2006.04.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200114