For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.09.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.10.2001 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2002 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2002 Eliberarea brevetului (C2) 11.09.2006 Valabil pana la 31.01.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1939
(21)Numarul depozituluia 2001 0291
(22)Data depozitului2001.09.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.09.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAJIN Tudor, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD; DUCA Gheorghe, MD; BOTEZ Cleopatra, RO; CRĂCIUN Svetlana, MD; DMITRIEV Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de reducere a emisiilor de oxizi de azot şi sulf din gazele de ardere
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2003
B1, BOPI 06/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01D 53/48 (2006.01); B01D 53/54 (2006.01); C01B 17/04 (2006.01); C01B 21/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.06.30
(47)Data eliberării brevetului2003.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.11
 Data decăderii din drepturi2006.09.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200291