For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.09.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.01.2002 Examinarea preliminara si de fond 30.04.2003 Publicarea cererii (A) 31.01.2004 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.07.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2004 Eliberarea brevetului (C2) 13.09.2006 Valabil pana la 31.01.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2362
(21)Numarul depozituluia 2001 0302
(22)Data depozitului2001.09.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.09.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; SÎRBU Tamara, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină  de fungi Aspergillus niger - producătoare de enzime lipolitice
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2004
B2, BOPI 01/2004
A, BOPI 04/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/00 (2006.01); C12N 9/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.13
 Data decăderii din drepturi2006.09.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200302