For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.12.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.12.2001 Examinarea preliminara 11.08.2003 Examinarea de fond 30.11.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2005 Eliberarea brevetului (G2) 03.12.2007 Valabil pana la 30.06.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2617
(21)Numarul depozituluia 2001 0394
(22)Data depozitului2001.12.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.10.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD; MARTÂNIUC Nicolae, MD; LIVŞIŢ Alexandru, MD; FITTKAU Wilfred, DE;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD;
(54)Titlul inventieiTermogenerator
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2005
F1, BOPI 11/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F25B 29/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.11.30
(47)Data eliberării brevetului2005.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.12.03
 Data decăderii din drepturi2007.12.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200394