For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2044
(21)Numarul depozituluia 2002 0122
(22)Data depozitului2002.04.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.04.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; VRABIE Valeria, MD; TOMA Simion, MD; TURTĂ Constantin, MD; BULHAC Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a plantelor de castraveţi Cucumis sativus L.
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01N 55/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.12.31
(47)Data eliberării brevetului2003.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.04.17
 Data decăderii din drepturi2007.04.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200122