For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.04.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.06.2002 Examinarea preliminara 04.10.2002 Examinarea de fond 31.12.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2003 Eliberarea brevetului (G2) 17.04.2007 Valabil pana la 30.06.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2044
(21)Numarul depozituluia 2002 0122
(22)Data depozitului2002.04.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.04.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; VRABIE Valeria, MD; TOMA Simion, MD; TURTĂ Constantin, MD; BULHAC Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a plantelor de castraveţi Cucumis sativus L.
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2003
F1, BOPI 12/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01N 55/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.12.31
(47)Data eliberării brevetului2003.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.04.17
 Data decăderii din drepturi2007.04.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0122