For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.02.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.02.2003 Examinarea preliminara 04.04.2003 Examinarea de fond 31.01.2004 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2004 Eliberarea brevetului (C2) 03.02.2007 Valabil pana la 30.04.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2349
(21)Numarul depozituluia 2003 0039
(22)Data depozitului2003.02.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării"TUTUN-CTC" S.A., MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; "FITOSIN" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOSTOVOI Alexandru, MD; GRAMA Ion, MD; LEONOV Anatoli, MD; VLAD Pavel, MD; COLŢA Mihai, MD; KULCIŢKI Veaceslav, MD; UNGUR Nicon, MD; BARBA Alic, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării"TUTUN-CTC" S.A., MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; "FITOSIN" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie de aromatizare a amestecului de tutun şi procedeu de obţinere a amestecului de tutun aromatizat
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/2004
B1, BOPI 01/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A24B 15/30 (2006.01); A24B 15/32 (2006.01); A24B 15/34 (2006.01); A24B 15/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.03
 Data decăderii din drepturi2007.02.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200039