For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.02.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.02.2003 Examinarea preliminară 04.04.2003 Examinarea de fond 31.01.2004 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2004 Eliberarea brevetului (C2) 03.02.2007 Valabil până la 30.04.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2349
(21)Numarul depozituluia 2003 0039
(22)Data depozitului2003.02.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării"TUTUN-CTC" S.A., MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; "FITOSIN" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOSTOVOI Alexandru, MD; GRAMA Ion, MD; LEONOV Anatoli, MD; VLAD Pavel, MD; COLŢA Mihai, MD; KULCIŢKI Veaceslav, MD; UNGUR Nicon, MD; BARBA Alic, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării"TUTUN-CTC" S.A., MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; "FITOSIN" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie de aromatizare a amestecului de tutun şi procedeu de obţinere a amestecului de tutun aromatizat
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A24B 15/30 (2006.01); A24B 15/32 (2006.01); A24B 15/34 (2006.01); A24B 15/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.03
 Data decăderii din drepturi2007.02.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200039