For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.02.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.02.2003 Examinarea preliminara 31.07.2003 Examinarea de fond 31.07.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2005 Eliberarea brevetului (G2) 18.02.2016 Valabil pana la 31.08.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2510
(21)Numarul depozituluia 2003 0052
(22)Data depozitului2003.02.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIOIŞER Anatol, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIOIŞER Anatolii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIOIŞER Anatol, MD;
(54)Titlul inventieiNanostructură şi procedeu de confecţionare a acesteia
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2005
F1, BOPI 07/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01B 1/00 (2006.01); H01B 1/02 (2006.01); H01B 13/00 (2006.01); H01B 13/012 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2005.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.02.18
 Data decăderii din drepturi2016.02.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200052