For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.03.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.03.2003 Examinarea preliminara 23.06.2003 Examinarea de fond 30.09.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2004 Eliberarea brevetului (G2) 05.03.2008 Valabil pana la 30.09.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2257
(21)Numarul depozituluia 2003 0070
(22)Data depozitului2003.03.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVEREGA Grigore, MD; GORNEA Filip, MD; BUTNARU Oleg, MD; HOMA Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de artrodeză a articulaţiei talocrurale cu fragment osos fibular vascularizat
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2004
F1, BOPI 09/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.09.30
(47)Data eliberării brevetului2004.04.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.05
 Data decăderii din drepturi2008.03.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200070