For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.03.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.03.2003 Examinarea preliminara 06.08.2003 Examinarea de fond 30.04.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2005 Eliberarea brevetului (G2) 06.03.2008 Valabil pana la 30.09.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2416
(21)Numarul depozituluia 2003 0074
(22)Data depozitului2003.03.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; TODERAŞ Ion, MD; GUDUMAC Valentin, MD; DERJANSCHI Valeriu, MD; ROMAN Roman, MD; BULIMAGA Valentina, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; BOGDAN Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de stimulare a creşterii familiilor de albine
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2005
F1, BOPI 04/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 59/00 (2006.01); A23K 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.04.30
(47)Data eliberării brevetului2005.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.06
 Data decăderii din drepturi2008.03.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200074