For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.04.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 24.04.2003 Examinarea preliminară 06.08.2003 Examinarea de fond 31.01.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2004 Eliberarea brevetului (G2) 18.04.2005 Valabil până la 31.08.2006 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2347
(21)Numarul depozituluia 2003 0108
(22)Data depozitului2003.04.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.04.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSTURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; BRÎNZĂ Constantin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; BRÎNZĂ Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSTURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; BRÎNZĂ Silvia, MD;
(54)Titlul inventiei Mic dejun uscat (variante)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.04.18
 Data decăderii din drepturi2005.04.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200108