For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.04.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.04.2003 Examinarea preliminara 06.08.2003 Examinarea de fond 31.01.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2004 Eliberarea brevetului (G2) 18.04.2005 Valabil pana la 31.08.2006 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2347
(21)Numarul depozituluia 2003 0108
(22)Data depozitului2003.04.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.04.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSTURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; BRÎNZĂ Constantin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; BRÎNZĂ Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSTURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; BRÎNZĂ Silvia, MD;
(54)Titlul inventieiMic dejun uscat (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2004
F1, BOPI 01/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.04.18
 Data decăderii din drepturi2005.04.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200108