For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.05.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.06.2003 Examinarea preliminara 10.09.2003 Examinarea de fond 29.02.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2004 Eliberarea brevetului (G2) 30.05.2009 Valabil pana la 30.11.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2382
(21)Numarul depozituluia 2003 0130
(22)Data depozitului2003.05.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.05.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; DRAGALIN Ion, MD; VLAD Pavel, MD; ŞERBAN Sever, RO; STEPAN Emil, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a amestecului de esteri metilici ai acizilor graşi din grăsimi Biodiesel.
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2004
F1, BOPI 02/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C10L 1/02 (2006.01); C11C 3/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.02.29
(47)Data eliberării brevetului2004.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.05.30
 Data decăderii din drepturi2009.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200130