For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.06.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.07.2003 Examinarea preliminara 28.08.2003 Examinarea de fond 31.12.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2004 Eliberarea brevetului (G2) 23.06.2008 Valabil pana la 31.01.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2323
(21)Numarul depozituluia 2003 0151
(22)Data depozitului2003.06.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.06.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFRIPTU Valentin, MD; GHICAVÎI Victor, MD; SOFRONI Dumitru, MD; DIUG Eugen, MD; CARDANIUC Corina, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; GUŢU Lilian, MD; STRATU Ecaterina, MD; NACU Ludmila, MD; BALŢATU Ovidiu, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizarea bromurii de S-etilizotiouroniu (izoturon)  în calitate de  preparat uterotonic pentru tratamentul hemoragiilor uterine în cazul  miomului uterin
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2004
F1, BOPI 12/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/00 (2006.01); A61K 31/155 (2006.01); A61P 15/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.12.31
(47)Data eliberării brevetului2004.07.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.06.23
 Data decăderii din drepturi2008.06.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200151