For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.07.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.08.2003 Examinarea preliminara 15.12.2003 Examinarea de fond 31.05.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2004 Eliberarea brevetului (G2) 23.07.2020 Valabil pana la 31.01.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2458
(21)Numarul depozituluia 2003 0184
(22)Data depozitului2003.07.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.07.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC Alexandra, MD; SÎRBU Tamara, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi Rhizopus arrhizus Fischer 67,  producătoare de enzime lipolitice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2005
F1, BOPI 05/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.05.31
(47)Data eliberării brevetului2005.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.07.23
 Data decăderii din drepturi2020.07.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200184