For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.07.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 08.08.2003 Examinarea preliminară 15.12.2003 Examinarea de fond 31.05.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2004 Eliberarea brevetului (G2) 23.07.2020 Valabil până la 31.08.2021 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 18.10.2021 23.01.2022 Achitarea taxelor de menţinere şi suplimentară 23.07.2023 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului2458
(21)Numarul depozituluia 2003 0184
(22)Data depozitului2003.07.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.07.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC Alexandra, MD; SÎRBU Tamara, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de fungi Rhizopus arrhizus Fischer 67, producătoare de enzime lipolitice
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.05.31
(47)Data eliberării brevetului2005.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.07.23
 Data decăderii din drepturi2020.07.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/a 2003 0184