For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.07.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.08.2003 Examinarea preliminara 30.01.2004 Examinarea de fond 30.06.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2005 Eliberarea brevetului (G2) 25.07.2008 Valabil pana la 31.01.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2467
(21)Numarul depozituluia 2003 0187
(22)Data depozitului2003.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.07.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJOREANU Nicolae, MD; TUDORACHE Gheorghe, MD; CHINTEA Pavel, MD; TOMA Simion, MD; CHIRILOV Eleonora, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a sfeclei de zahăr
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2005
F1, BOPI 06/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 1/00 (2006.01); A01N 43/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.06.30
(47)Data eliberării brevetului2005.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.07.25
 Data decăderii din drepturi2008.07.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200187