For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.09.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.10.2003 Examinarea preliminara 31.03.2004 Examinarea de fond 30.09.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2005 Eliberarea brevetului (G2) 29.09.2008 Valabil pana la 31.03.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2568
(21)Numarul depozituluia 2003 0236
(22)Data depozitului2003.09.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.09.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCORŞAC Oleg, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD; PELIPEŢCAIA Carolina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru ionizarea gazelor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2005
F1, BOPI 09/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H05H 1/34 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.09.30
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.09.29
 Data decăderii din drepturi2008.09.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200236