For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.12.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.02.2004 Examinarea preliminara 13.07.2004 Examinarea de fond 31.10.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2005 Eliberarea brevetului (G2) 29.12.2008 Valabil pana la 30.06.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2584
(21)Numarul depozituluia 2004 0007
(22)Data depozitului2003.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.12.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOV Victor, MD; MEREUŢĂ Aliona, MD; SUMAN Ion, MD; TARAN Nicolae, MD; GONŢA Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de neutralizare a sedimentului ce conţine albastru de Berlin
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2005
F1, BOPI 10/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B09B 3/00 (2006.01); C01C 3/12 (2006.01); C09C 1/26 (2006.01); C12F 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.10.31
(47)Data eliberării brevetului2005.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.12.29
 Data decăderii din drepturi2008.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200007