For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.01.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 20.02.2004 Examinarea preliminară 01.03.2004 Examinarea de fond 31.07.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2005 Eliberarea brevetului (G2) 12.01.2009 Valabil până la 31.07.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2509
(21)Numarul depozituluia 2004 0015
(22)Data depozitului2004.01.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.01.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de măsurare a componentelor impedanţei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2005.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.01.12
 Data decăderii din drepturi2009.01.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200015