For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.01.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.02.2004 Examinarea preliminara 01.03.2004 Examinarea de fond 31.07.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2005 Eliberarea brevetului (G2) 12.01.2009 Valabil pana la 31.07.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2509
(21)Numarul depozituluia 2004 0015
(22)Data depozitului2004.01.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.01.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de măsurare a componentelor impedanţei
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2005
F1, BOPI 07/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2005.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.01.12
 Data decăderii din drepturi2009.01.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0015