For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului3390
(21)Numarul depozituluia 2004 0050
(22)Data depozitului2004.02.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.08.2005
(71)SolicitantŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)InventatorCARANFIL Victor, MD; FOTENCO Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)TitularŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de identificare a produselor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 3/00 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01); G06K 9/80 (2006.01);
(41)Data publicarii cererii2005.08.31
(19)TaraMD
(47)Data eliberării brevetului2008.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.02.27
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up