For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.02.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.03.2004 Examinarea preliminara 31.08.2005 Publicarea cererii (A) 29.05.2007 Examinarea de fond 31.08.2007 Publicarea hot. de acordare (F2) 29.02.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2008 Eliberarea brevetului (G2) 27.02.2017 Valabil pana la 30.09.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3390
(21)Numarul depozituluia 2004 0050
(22)Data depozitului2004.02.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.08.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD; FOTENCO Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de identificare a produselor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2008
F2, BOPI 08/2007
A, BOPI 08/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 3/00 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01); G06K 9/80 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.08.31
(47)Data eliberării brevetului2008.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.02.27
 Data decăderii din drepturi2017.02.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200050