For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.02.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 11.03.2004 Examinarea preliminară 31.08.2005 Publicarea cererii (A) 29.05.2007 Examinarea de fond 31.08.2007 Publicarea hot. de acordare (F2) 29.02.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2008 Eliberarea brevetului (G2) 27.02.2017 Valabil până la 30.09.2018 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3390
(21)Numarul depozituluia 2004 0050
(22)Data depozitului2004.02.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.08.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD; FOTENCO Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de identificare a produselor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 3/00 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01); G06K 9/80 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.08.31
(47)Data eliberării brevetului2008.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.02.27
 Data decăderii din drepturi2017.02.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200050