For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.04.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.04.2004 Examinarea preliminara 27.05.2004 Examinarea de fond 31.05.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2006 Eliberarea brevetului (G2) 08.04.2009 Valabil pana la 31.10.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2757
(21)Numarul depozituluia 2004 0084
(22)Data depozitului2004.04.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.04.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOV Victor, MD; PROHIN Margarita, MD; GAINA Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a fungicidului lichid pentru stropirea plantelor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2006
F1, BOPI 05/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 25/04 (2006.01); A01N 59/16 (2006.01); A01N 59/20 (2006.01); C02F 1/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.05.31
(47)Data eliberării brevetului2006.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.04.08
 Data decăderii din drepturi2009.04.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.10.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:4092, 2005.03.22
Datele iniţiale:COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOV Victor, MD; PROHIN Margarita, MD; GAINA Boris, MD;
Datele finale:COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOV Victor, MD; PROHIN Margarita, MD; GAINA Boris, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200084